Namens het Gashouder Podium heel hartelijk dank voor uw donatie!

Met uw bijdrage hopen we snel onze verouderde geluidsinstallatie te kunnen vervangen.