Voorzitter Meine Fernhout
Secretaris Marga Hoogers
Penningmeester Ben Pelgrom
Irma van Zand
Joke van Davenhorst